«Усамітнення та самотність в житті особистості» онлайн–круглий стіл

24 квітня 2020 року Інститутом психології імені Г. С. Костюка НАПН України, на платформі FreeConferenceCall, проведено онлайн–круглий стіл «Усамітнення та самотність в житті особистості».

Організатори: лабораторії загальної психології та історії психології ім. В.А. Роменця

Основними теми онлайн–круглого столу:

  • Психологічний феномен усамітнення
  • Усамітнення як життєва стратегія в сучасних соціокультурних реаліях
  • Значення самотності в розвитку особистості
  • Самоорганiзацiя та мотивація особистості в умовах усамітнення

 

По завершенню онлайн–круглого столу учасниками зроблено наступні висновки і висловлено такі рекомендації:

Визначено теоретико-методологічні підходи, актуальні для дослідження становлення та розвитку особистості, шляхом використання понять «усамітнення» та «самотність»; окреслено парадигму дослідження.

Здійснено реконструкцію наукових трактувань феноменів «усамітнення» та «самотність».

Обґрунтовано, що виявлені суперечності та протиріччя між феноменами «самотність» і «усамітнення» – закономірні. Самотність, з одного боку, до певної міри, є викликом – необхідною умовою для особистісного зростання, розвитку творчих сил, самостійності; з другого, коли йдеться про екзистенційну самотність, – об’єктивним фактом буття особистості. Близькість, яку вважають за панацею від самотності, насправді розсіює лише острах самотності, однак не її екзистенційну сутність. Будь-які стосунки не можуть назавжди здолати ізольованість особистості. Однак можна розділити самотність із іншим; відтак любов компенсує біль і жах ізоляції.

Окреслено основні проблеми та шляхи подолання деструктивних проявів соціальної ізоляції у населення пов’язаних із епідеміологічною ситуацією в країні.

Рекомендації щодо впровадження результатів онлайн–круглого столу полягають у підвищенні обізнаності науковців, викладачів і аспірантів щодо проявів «самотності» й «усамітнення» та можливостей практичного використання досягнень загальної психології, психології особистості, історії психології, тощо, в сучасних умовах освіти та науки.

Участь в онлайн–круглому столі взяли 63 особи – співробітники: Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Хмельницького національного університету (м. Хмельницький), Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (м. Кропивницький); практичні психологи: правління ГО «Асоціація ЕМДР в Україні – фахове об’єднання зі спеціальної травмотерапії, ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (м. Київ), практичні психологи Територіального центру соціального обслуговування Шевченківського району (м. Київ), тощо.

Матеріали онлайн–круглого столу будуть представлені на вченій раді Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 30 квітня 2020 року. Ознайомитись із результатами обговорення можна буде, скориставшись ресурсом електронної бібліотеки НАПН України.

Поділитися: