Протягом трьох тижнів з 3 по 22 лютого 2020 року студенти третього курсу спеціальності «Психологія» Хмельницького національного університету проходили психокорекційну практику в дошкільних навчальних закладах.

Протягом трьох тижнів з 3 по 22 лютого 2020 року студенти третього курсу спеціальності «Психологія» Хмельницького національного університету проходили психокорекційну практику в дошкільних навчальних закладах.

Під час проходження психокорекційної практики робота студентів була спрямована на цілеспрямоване використання психологічних методів та засобів по створенню оптимальних можливостей та умов для повноцінного та своєчасного психічного розвитку дитини, тобто здійснення корекційних впливів. Адже практика – це один з найефективніших способів набуття практичного досвіду та формування зі студентів справжніх спеціалістів у даній сфері.

Мета даного виду практики полягала в оволодінні вміннями та навичками психодіагностичної, корекційно-відновлювальної роботи, закріпленні знань з попередньо вивчених навчальних дисциплін, формуванні професійних вмінь і навичок у майбутній діяльності, опрацюванні прикладних алгоритмів вирішення конкретних завдань, що виникають в різних галузях застосування психологічних знань.

Перед кожним студентом постали індивідуальні завдання, які необхідно виконати, консультуючись з керівником практики, кандидатом психологічних наук, доцентом кафедри психології та педагогіки Руденок Аллою Іванівною та керівниками на базах практики. Студентам потрібно було визначити актуальну проблему, яка потребує детального вивчення та вирішення, після цього підібрати діагностичний інструментарій та провести дослідження, на основі отриманих результатів розробити і впровадити корекційно-розвиваючу програму. До списку завдань третьокурсників також ввійшли: проведення методики «Соціометрія» в одній із груп дошкільного навчального закладу та розробка і впровадження групового заняття за планом роботи психолога закладу.

Студенти мали можливість не лише спостерігати за роботою психолога, вести відповідну документацію, відвідувати корекційні тренінгові заняття, батьківські збори, виховні години та уроки окремих вчителів, але й за допомогою психолога та методиста готувати та проводити відповідні заняття з дітьми різних вікових груп, діагностувати, аналізувати результати, проводити відповідні корекційні заняття, давати консультації вчителям і батькам (клієнтам соціальних служб).

Під час проходження психокорекційної практики студенти на власному досвіді познайомились з основними особливостями роботи психолога в дошкільному навчальному закладі, тонкощами спілкування з малюками, педагогічним колективом та батьками, процесом формування діагностичного матеріалу та самої діагностики, оформлення корекційної програми на основі отриманих результатів.

Можливість співпрацювати з хорошими спеціалістами – це чудовий досвід, що допоможе у майбутній роботі. Практичні психологи дошкільного навчального закладу дали можливість отримати новий досвід та закріпити вміння користуватися уже надбаними в університеті теоретичними знаннями, методиками та техніками.

11 березня відбулася звітна конференція з проходження психологічної практики, під час якої студенти представили членам комісії  ( Комар Т.В., Левицька Т.Л., Петяк О.В, Руденок А.І.) індивідуальні плани роботи, щоденники, діагностичний інструментарій, програму психокорекційної роботи, протоколи, згідно отриманих результатів, конспект групового заняття, звіт про психокорекційну практику. Студенти підготували презентаційний матеріал та плакати за результатами проходження практики відповідно до бази практики.

Поділитися: