Обов’язкові освітні компоненти

Дисципліни загальної підготовки (ОЗП)

ОЗП.01 Загальна психологія
 • Робоча програма
 • Силабус
 • Опис
ОЗП.02 Історія психології
 • Робоча програма
 • Силабус
 • Опис
ОЗП.03 Анатомія і фізіологія нервової системи та основи фізіологічної регуляції
 • Робоча програма
 • Силабус
 • Опис
ОЗП.04 Іноземна мова
 • Робоча програма
 • Силабус
 • Опис
ОЗП.05 Основи тренінгової роботи та коучингу
 • Робоча програма
 • Силабус
 • Опис
ОЗП.06 Основи психолого-педагогічних досліджень
 • Робоча програма
 • Силабус
 • Опис
ОЗП.07 Інформаційно-комунікаційні технології у психології
 • Робоча програма
 • Силабус
 • Опис
ОЗП.08 Психологія здоров’я та психогігієна
 • Робоча програма
 • Силабус
 • Опис
ОЗП.09 Філософія
 • Робоча програма
 • Силабус
 • Опис
ОЗП.10 Громадянське суспільство
 • Робоча програма
 • Силабус
 • Опис
ОЗП.11 Педагогіка
 • Робоча програма
 • Силабус
 • Опис
ОЗП.12 Методика викладання психології
 • Робоча програма
 • Силабус
 • Опис
ОЗП.13 Фізичне виховання
 • Робоча програма
 • Силабус
 • Опис

Дисципліни професійної підготовки (ОПП)

ОПП.01 Вступ до фаху (в т.ч. психологічна служба)
 • Робоча програма
 • Силабус
 • Опис
ОПП.02 Вікова та педагогічна психологія
 • Робоча програма
 • Силабус
 • Опис
ОПП.03 Психологія емоцій з тренінгом емоційної стійкості
 • Робоча програма
 • Силабус
 • Опис
ОПП.04 Соціальна психологія з тренінгом комунікативності
 • Робоча програма
 • Силабус
 • Опис
ОПП.05 Психодіагностика
 • Робоча програма
 • Силабус
 • Опис
ОПП.06 Психологія сексуальності
 • Робоча програма
 • Силабус
 • Опис
ОПП.07 Основи клінічної психології
 • Робоча програма
 • Силабус
 • Опис
ОПП.08 Психологія особистості
 • Робоча програма
 • Силабус
 • Опис
ОПП.08.1 Психологія особистості
 • Робоча програма
 • Силабус
 • Опис
ОПП.09 Робота психолога з сім’єю
 • Робоча програма
 • Силабус
 • Опис
ОПП.10 Основи психологічного консультування
 • Робоча програма
 • Силабус
 • Опис
ОПП.11 Основи психологічної корекції
 • Робоча програма
 • Силабус
 • Опис
ОПП.11.1 Основи психологічної корекції
 • Робоча програма
 • Силабус
 • Опис
ОПП.12 Робота психолога з дітьми різного віку
 • Робоча програма
 • Силабус
 • Опис
ОПП.13 Організаційна психологія
 • Робоча програма
 • Силабус
 • Опис
ОПП.14 Основи психотерапії
 • Робоча програма
 • Силабус
 • Опис
ОПП.15 Основи спеціальної психології з практикумом роботи з дітьми з особливими освітніми потребами
 • Робоча програма
 • Силабус
 • Опис
ОПП.16 Психосоматика
 • Робоча програма
 • Силабус
 • Опис
ОПП.17 Психологічна реабілітаційна робота
 • Робоча програма
 • Силабус
 • Опис
ОПП.18 Тренінг професійної успішності психолога
 • Робоча програма
 • Силабус
 • Опис
ОПП.19 Кризова психологія та віктимологія
 • Робоча програма
 • Силабус
 • Опис
ОПП.20 Соціально-психологічна практика
 • Робоча програма
 • Силабус
 • Опис
ОПП.21 Психодіагностична практика
 • Робоча програма
 • Силабус
 • Опис
ОПП.22 Психокорекційна практика
 • Робоча програма
 • Силабус
 • Опис
ОПП.23 Переддипломна  практика
 • Робоча програма
 • Силабус
 • Опис
ОПП.24 Атестаційний екзамен
 • Робоча програма
 • Силабус
 • Опис
ОПП.25 Кваліфікаційна дипломна  робота
 • Робоча програма
 • Силабус
 • Опис
Поділитися: