Навчально-наукова лабораторія медико-психологічних досліджень

 

Лабораторія створена за наказом ректора ХНУ №85 від 5 червня 2018 року та діє згідно положення про Лабораторію, затвердженого проректором з НПР ХНУ  1 лютого 2019 року.

Основною метою діяльності навчально-наукової лабораторії медико-психологічних-досліджень (ННЛМПД) є надання студентам та викладачам комплексних та ґрунтовних медико-психологічних знань з метою створення суспільно-корисних навчальних та наукових результатів, забезпечення якісної освітньої підготовки майбутніх фахівців, та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації; а також надання інших послуг студентам для створення їм комфортних і зручних умов у виконанні ними навчальних планів.

За період діяльності в лабораторії виконані наукові студентські роботи за наступними темами:

 1. Особливості психологічного стресу студентів-першокурсників та способи його подолання;
 2. Психологічні особливості становлення та розвитку міжстатевих стосунків молоді в контексті збереження психофізичного здоров’я;
 3. Психологічні особливості гендерних ролей та стереотипів;
 4. Базові ідеї статевого виховання в загальноосвітніх закладах європейських країн.

Результати досліджень опубліковані в збірнику матеріалів VIII-ї Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції 14-15 листопада 2019 року «Професійний розвиток та становлення особистості сучасного фахівця в умовах освітнього простору».

На базі Лабораторії розроблена та впроваджується в практику програма самозбереження психофізичного здоров’я студентів ХНУ, яка складається з наступних блоків:

 1. Оцінка психологічного стану студента за допомогою комплексного тестування.
 2. Оцінка фізичного стану студента за допомогою спеціальних фізичних тестів.
 3. Моніторинг стану серцево – судинної системи студента за допомогою ЕКГ до – та після проведення фізичних тестів.
 4. Комплексна оцінка психо – фізичного стану студента за результатами психологічних та фізичних тестів.
 5. Розробка індивідуальної програми самозбереження психофізичного здоров’я студентів.
 6. Моніторинг виконання індивідуальної програми самозбереження та його корекція.

Для кожного студента створено електронний паспорт здоров’я, де зберігаються всі дані тестувань, антропометричні показники та індивідуальна програма самозбереження, а також результати моніторингу виконання програми.

Для забезпечення виконання зазначеного напрямку роботи Лабораторії в ній функціонують:

 1. Кабінет психофізіологічних досліджень;
 2. Кабінет оцінки рівня стресу та психоемоційної корекції;
 3. Кабінет оцінки антропометричних показників та фізичних навантажень;
 4. Кабінет корекції порушень осанки та денс – терапії.

Університетом для забезпечення ефективної роботи лабораторії було придбано:

 

У КАБІНЕТ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ:

 

 У КАБІНЕТІ ОЦІНКИ РІВНЯ СТРЕСУ ТА ПСИХОЕМОЦІЙНОЇ КОРЕКЦІЇ:

 

У КАБІНЕТ ОЦІНКИ АНТРОПОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ТА ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ:

 

У КАБІНЕТ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ ОСАНКИ ТА ДЕНС – ТЕРАПІЇ:

 

Вважаємо цей напрямок роботи лабораторії перспективним, тому що сьогодні питання самозбереження здоров’я загалом і молоді зокрема постало вкрай серйозно.

Розроблений Лабораторією АПК «Е – PASS» (електронний паспорт здоров’я студента» надає можливість оперативно аналізувати стан психофізичного здоров’я студента, розробляти індивідуальну програму самозбереження та проводити динамічний моніторинг її виконання та ефективності.

Поділитися: