Гурток «Майстерня успішної кар’єри»

Гурток «Майстерня успішної карєри»

 

На кафедрі психології та педагогіки працює  надзвичайно багато наукових гуртків. Студенти мають можливість обирати  будь-який – відповідно до сфери власних наукових інтересів. Під час карантину така форма позанавчальної науково-просвітницької роботи  зі студентами виявилися надзвичайно ефективною. Проводяться вони онлайн на платформі ZOOM, що дозволяє працювати в режимі відеоконференції.

Керівники наукового гуртка «Майстерня успішної кар’єри» доценти кафедри психології та педагогіки кандидати психологічних наук Сургунд Наталія Анатоліївна та Кулешова Олена Віталіївна, кандидат педагогічних наук Міхеєва Людмила Василівна.

Мета наукового гуртка: сформувати уявлення про психолого-педагогічні фактори особистісного та професійного успіху та умови побудови успішної кар’єри.

Завдання:

 1. Вивчення психологічних закономірностей професійного самоактуалізації особистості як основи успішної кар’єри фахівця.
 2. Поглиблене вивчення студентами теоретико-методологічних основ розуміння процесу особистісного та професійного розвитку особистості.

Формування навичок-науково-дослідної роботи у майбутніх психологів.

 1. Визначення структури та чинників професійної успішності та умов її формування.
 2. Вивчення методик професійно-психологічної діагностики та технології їх застосування.

Напрями наукових досліджень студентів:

 1. Психологічні особливості кар’єрних орієнтацій студентської молоді.
 2. Гендерні особливості кар’єрних орієнтацій студентської молоді.
 3. Дослідження особистісних якостей, що сприяють позитивному іміджу професіонала.
 4. Застосування тренінгових технологій у процесі підвищення професійної конкурентоздатності особистості.
 5. Психологічна структура та ознаки професійного наміру особистості.
 6. Психологічні механізми розвитку впевненості в собі у студентської молоді як основи професійної успішності.
 7. Стратегії пошуку роботи в умовах сучасного ринку праці та створення іміджу професіонала.
 8. Емоційна компетентність як передумова успішної професійної діяльності особистості.
 9. Формування індивідуального стилю професійної діяльності студентів у процесі фахової підготовки.
 10. Самовдосконалення як об’єкт професійної рефлексії майбутніх психологів.
 11. Професійна мобільність як основа підвищення конкурентоспроможності сучасного фахівця.
 12. Основи графологічного аналізу особистості.
 13. Малюнкові тести як метод відображення емоційних та інших динамічних характеристик особистості фахівця.

Поділитися: