Історія кафедри

Кафедра практичної психології та педагогіки пройшла успішний шлях становлення, розвитку і реорганізації. Нині кафедра функціонує у складі Гуманітарно-педагогічного факультету.

Створено кафедру педагогіки і психології 17 квітня 1995 року згідно з наказом № 44 від 14 квітня 1995 року. Завідувачем кафедри було призначено кандидата педагогічних наук, доцента Гладкову Валентину Миколаївну. У складі кафедри педагогіки і психології працювало два доценти, два викладача та два лаборанти. Підпорядковувалась кафедра інженерно-економічному факультету і забезпечувала викладання наступних дисциплін: “Психологія і педагогіка”, “Логіка та риторика”, “Релігієзнавство”, “Педагогічний менеджмент та психодидактика”, “Методика викладання”, “Основи педагогічної майстерності”, “Дидактика тестування”.

В 1998 році кафедра педагогіки і психології почала готувати фахівців за спеціальністю “Соціальна педагогіка” з додатковою кваліфікацією “Практична психологія”.

У зв’язку з відкриттям в університеті нових спеціальностей з кафедри педагогіки і психології у липні 1999 року була відокремлена кафедра теорії та методики трудового і професійного навчання.

В жовтні 1999 року в аспірантурі Технологічного університету “Поділля” було відкрито підготовку науково-педагогічних кадрів із спеціальності “Загальна психологія, історія психології”, а в липні 2000 року – “Загальна педагогіка та теорія педагогіки”.

З вересня 2002 року кафедрою педагогіки і психології завідував кандидат педагогічних наук, професор Коханко Октавіан Михайлович.

У 2004 році відкрита спеціальність “Соціальна робота”, а у 2006 році – спеціальність “Практична психологія”.

У 2006 році був здійснений набір до аспірантури Хмельницького національного університету зі спеціальності “Соціальна педагогіка”. У цьому ж році при кафедрі педагогіки і психології відкрито магістратуру за спеціальністю “Соціальна педагогіка”.

З жовтня 2007 року завідувачем кафедри педагогіки і психології призначено доктора педагогічних наук, професора Поліщука Юрія Йосиповича.

У вересні 2009 року кафедру педагогіки і психології очолив доктор медичних наук, професор Каденко Олег Анатолійович.

З метою удосконалення навчально-виховного процесу, забезпечення належної якості підготовки фахівців за спеціальностями “Соціальна робота”, “Соціальна педагогіка”, “Практична психологія” у лютому 2009 року кафедру педагогіки і психології реорганізовано і відокремлено кафедру соціальної роботи і соціальної педагогіки.

З вересня 2012 року кафедру психології та педагогіки очолює доктор психологічних наук, професор Заслужений працівник освіти України Потапчук Євген Михайлович.

З 2017 року розпочато набір до аспірантури Хмельницького національного університету за спеціальністю 053 “Психологія”.

Кількість співробітників на кафедрі – 34чол., 26чоловік – викладацький склад, серед яких 7 докторів наук і 16 кандидатів наук.

Поділитися: