Напрямки наукових досліджень

Викладачі кафедри практичної психології та педагогіки працюють за загальною темою:

«Трансформація життєвого світу особистості в умовах динамічного розвитку держави».

В процесі розробки цієї теми на кафедрі виокремилося три основні напрями наукових досліджень:
– Особливості психоемоційного розвитку особистості в процесі навчання та при окремих станах (Сургунд Н.А., Головко Л.Л., Бортняк Н.В., Янцаловський О.Й.);
– Зміст, форми та методи підготовки фахівців (Берегова Н.П., Гомонюк О.М,, Джигун Л.М., Кабашнюк В.О., Крук С.Л., Міхеєва Л.В., Руденок А.І., Ханецька Н.В., Хворостовська Н.В., Василенко О.М., Сметанський М.І., Петрук Н.К.);
– Проблеми адаптації, дезадаптації, психодіагностики та психокорекції в процесі особистісного розвитку (Антонова З.О., Гаврилькевич В.К., Ігумнова О.Б., Каденко О.А., Комар Т.В., Кошонько Г.А., Кулешова О.В., Параскевич Л.Г., Подкоритова Л.О., Попелюшко Р.П., Томаржевська І.В., Томчук М.І., Шпілевська М.М., Левицька Т.Л., Потапчук Є.М.). 
Кафедра практичної психології та педагогіки регулярно проводить науково-практичні семінари: «Школа майбутнього психолога», «Підготовка практичного психолога: етапи, проблеми, перспективи», а також всеукраїнську науково-практичну конференцію, всеукраїнську студентську олімпіаду з «Психології» та студентську науково-практичну конференцію.
Викладачі кафедри систематично видають наукові статті, методичні розробки, навчальні посібники, монографії, беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференціях.
Кафедрою практичної психології та педагогіки укладені договори про співпрацю з освітніми закладами м. Хмельницького, а також з такими державними закладами як: Міський центр соціальної допомоги молоді, Центр реабілітації дітей-інвалідів «Школа життя», Родинний дім, Служба у справах дітей Хмельницької ОДА, Обласний центр соціально-психологічної допомоги, Обласний притулок для неповнолітніх, Державний заклад «Хмельницький обласний соціальний центр матері і дитини», що сприяє підвищенню фахового та наукового рівня курсових, випускних та дипломних робіт, забезпечує ефективне проходження практики студентів, сприяє удосконаленню робочих програм дисциплін та формуванню тематики науково-дослідної роботи кафедри.
У 2010 році при кафедрі практичної психології та педагогіки був створений Ресурсний інформаційно-консультативний Центр психологічної підтримки (РІКЦПП), який здійснює такі види діяльності:
–        освітньо-виховну діяльність;
–        наукову, науково-дослідну, діяльність з власної ініціативи та на замовлення підприємств, організацій та громадян;
–        просвітницько-профілактичну та консультативну діяльність;
–        наукове консультування з питань, які відносяться до основних напрямів наукової діяльності РІКЦПП;
–        інформаційний обмін, співробітництво, наукові та ділові контакти з вітчизняними та зарубіжними науковими, освітніми та культурно-просвітницькими організаціями і вченими;
–        організацію конференцій, читань, круглих столів, семінарів, тренінгів та інше;
–        будь-які роботи, послуги, що дозволяються та не забороняються згідно чинного законодавства.

Поділитися: