Напрямки наукових досліджень

Тема наукової роботи кафедри психології та педагогіки

Формування особистості як суб’єкта самотворення

Термін виконання роботи:

Початок       1 листопада 2019 року.

Кінець 30 листопада 2022 року.

Мета роботи: на основі теоретичного аналізу проблеми виявити та дослідити особливості формування особистості в особистісній та професійних сферах і розробити методики дослідження та програму розвитку людини в особистісній та професійній сферах.

Призначення роботи: запровадження в навчально-виховній діяльності вищої школи методик та програми, які сприяють конструктивному формуванню особистості в умовах особистісного та професійного розвитку. Робота є практичною перевіркою доцільності та ефективності впровадження методик та програми, спрямованих на особистісний та професійний розвиток людини в систему освіти України.

Робоча група співробітників кафедри практичної психології та педагогіки:

 • д. психол. н., професор Потапчук Є. М. – керівник НДР;
 • д. психол. н., професор Комар Т. В. – виконавець;
 • к. психол. н., доцент Берегова Н. П. – відповідальний виконавець;
 • к. психол. н., доцент Джигун Л. М. – виконавець;
 • к. пед. н., доцент Варгата О. В. – виконавець;
 • к. психол. н., доцент Гаврилькевич В. К. – виконавець;
 • к. психол. н., доцент Подкоритова Л. О. – виконавець;
 • старший викладач Карпова Д. Є – виконавець;
 • старший викладач Янцаловський О. Й. – виконавець;
 • аспірант Венцеславська Т. І – виконавець;
 • аспірант Петяк О. В. – виконавець;
 • аспірант Пастощук Г. Д. – виконавець;
 • аспірант Чорна Д. П – виконавець;

Етапи НДР і термін їх виконання

 

Етап НДР. Зміст етапу Термін виконання Результати виконання етапу
початок кінець
1 2 3 4
1 Визначення та конкретизація напрямів дослідження

1.1 Розробка та затвердження технічного завдання

1.2 Аналіз теоретичних джерел, виявлення та обґрунтування найбільш перспективних напрямів особистісного та професійного розвитку особистості

1.3 Розробка методики та програми дослідження

1.4 Дослідження стану особистісного та професійного розвитку майбутніх фахівців соціономічного профілю

01.11.2019

 

05.11.2019

 

 

11.11.2019

 

 

 

 

01.04.2020

 

 

01.07.2020

 

 

30.12.2019

 

10.11.2019

 

 

31.03.2020

 

 

 

 

31.06.2020

 

 

30.12.2020

 

 

 

 

Технічне завдання

 

Аналітичний огляд

 

 

 

 

Методики, програма дослідження

 

Результати дослідження, стаття

 

2 Теоретичні та експериментальні дослідження

2.1 Розробка методики особистісного та професійного зростання особистості

2.2 Експериментальне дослідження ефективності  розробленої методики особистісного та професійного зростання особистості на базі ХНУ

2.3 Запровадження у навчально-виховний  процес ХНУметодики особистісного та професійного зростання особистості

 

01.01.2021

 

 

01.05.2021

 

 

01.08.2021

 

 

 

01.04.2022

 

30.06.2021

 

 

31.07.2021

 

 

30.03.2021

 

 

 

30.06.2022

 

 

 

 

Методика дослідження

 

 

Статистичний  аналіз результатів експерименту, стаття

 

Акт впровадження

3 Узагальнення і оцінка результатів НДР, розробка науково-методичних рекомендацій для педагогічних працівників психолого-педагогічної сфери щодо особистісного та професійного розвитку, складання звітної документації, державний облік НДР

 

01.09.2022

 

31.11.2022

 

Висновки за результатами дослідження, рекомендації щодо застосування результатів НДР, науково-технічний звіт, акт здачі приймання, дані до облікової та інформаційної карток

 

 

 

 

Поділитися: