Навчальна робота

Навчально-методична робота

Кафедра практичної психології та педагогіки забезпечує викладання дисциплін психолого-педагогічного та медичного спрямування

 

1.    Анатомія людини

2.    Арттерапія

3.    Валеологія

4.    Валеологія і вікова фізіологія

5.    Вікова психологія

6.    Віктимологія

7.    Вступ до спеціальності

8.    Геронтологія

9.    Гігієна фізичної культури

10.    Дитяча психіатрія

11.    Диференційна психологія

12.    Експериментальна психологія

13.    Етика і психологія сімейного життя

14.    Етнопсихологія

15.    Загальна психологія

16.    Загальна психологія та історія психології

17.    Інновац. технології викладання психологічних дисц. у ВНЗ

18.    Історія педагогіки

19.    Історія психології

20.    Медико-соціальні основи здоров’я

21.    Методика викладання у вищій школі

22.    Методика виховної роботи

23.    Методоголія та організація наукових досліджень

24.    Методологічні та теоретичні проблеми психології

25.    Нейропсихологія

26.    Організаційна психологія

27.    Основи анатомії та фізіології нервової системи

28.    Основи медичних знань

29.    Основи дефектології

30.    Основи етнопедагогіки та етнопсихології

31.    Основи клінічної психології

32.    Основи педагогічної майстерності

33.    Основи психокорекції з практикумом

34.    Основи психолого-педагогічних досліджень

35.    Основи психотерапії

36.    Патопсихологія

37.    Педагогіка і психологія вищої школи

38.    Педагогічна психологія

39.    Позитивна психотерапія

40.    Порівняльна психологія

41.    Практикум комунікативної компетентності

42.    Психогігієна та психопрофілактика

43.    Психодіагностика

44.    Психологічна служба в системі освіти

45.    Психологія ділового спілкування

46.    Психологія інтелекту

47.    Психологія конфлікту

48.    Психологія кризових ситуацій

49.    Психологія лідерства

50.    Психологія менеджменту

51.    Психологія особистості

52.    Психологія професійної орієнтації та професійного відбору

53.    Психологія реклами та маркетингу

54.    Психологія розвитку

55.    Психологія саморегуляції

56.    Психологія сексуальності

57.    Психологія спілкування

58.    Психологія спорту

59.    Психологія творчості та обдарованості

60.    Психологія управління

61.    Психолого-педагогічне консультування

62.    Психосоматика

63.    Психотренінг

64.    Психофізіологія

65.    Реабілітаційна робота

66.    Робота практичного психолога в дитячих будинках і школах інтернат.

67.    Робота практичного психолога з дітьми з особливими потреб.

68.    Робота практичного психолога з дітьми різного віку

69.    Робота практичного психолога з сім’єю

70.    Соціальна діагностика

71.    Соціальна психологія

72.    Соціально-психологічний тренінг

73.    Сучасні теорії глибинної психології

74.    Сучасні теорії глибинної психології: теорія та практика символдрами

75.    Тренінг емоційної стійкості

76.    Тренінг креативності

77.    Тренінг особистісного росту

78.    Фізіологія людини

Поділитися: