Навчально-методична робота

Методичні розобки та публікації викладачів:

За 2010 рік викладачами кафедри практичної психології та педагогіки для методичного забезпечення навчального процесу було розроблено та опубліковано 2 навчальні посібника та 1 монографія:

 1. Томчук М.І., Бучацька С.М. Психологічна готовність майбутніх фахівців до ділового спілкування іноземними мовами: Монографія. – Вінниця: Вінницька газета, 2010. – 226с.
 2. Томчук М.І. Новаторські підходи до психолого-педагогічних досліджень. Методологія наукової діяльності: навчальний посібник. Вид. 2-ге, доповнене / За ред. Д.В.Чернілевскього – К. – Вінниця: АМСКП, 2010. – 484с.
 3. Ханецька Н.В. Психологія творчості: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Хмельницький, 2010. – 184с.

 

Арсенал методичної літератури кафедри поповнився виданням 16 методичних вказівок загальним обсягом  53 д.а. та 5 електронними виданнями. А саме:

 1. Томаржевська І.В. Основи клінічної психології: програма курсу та методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки „Практична психологія” / І.В. Томаржевська. – Хмельницький: ХНУ, 2010. -27с.
 2. Томаржевська І. В. Соціально-психологічний тренінг: програма курсу та методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки „Соціальна робота” / І.В. Томаржевська. – Хмельницький: ХНУ, 2010. – 33с.
 3. Ігумнова О.Б. Психологія спілкування: методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки „Практична психологія” / О.Б. Ігумнова. – Хмельницький: ХНУ, 2010. – 56с.
 4. Ігумнова О.Б. Робота практичного психолога в дитячих будинках та школах інтернатах: методичні вказівки до практичних занять длястудентів напряму підготовки „Практична психологія” / О.Б. Ігумнова. – Хмельницький: ХНУ, 2010. – 60с.
 5. Кошонько Г.А. Робота практичного психолога з сім’єю: методичні вказівки з курсу для студентів напряму підготовки „Практична психологія” / Г.А. Кошонько – Хмельницький: ХНУ, 2010. – 110с.
 6. Кошонько Г.А. Психотренінг: методичні вказівки до вивчення курсу для студентів гуманітарних спеціальностей / Г.А. Кошонько – Хмельницький: ХНУ, 2010. – 111с.
 7. Гаврилькевич В.К. Патопсихологія: методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи студентів напрямів підготовки „Практична психологія”, „Соціальна робота” та „Соціальна педагогіка” / В.К.  Гаврилькевич – Хмельницький: ХНУ, 2010. – 63с.
 8. Гаврилькевич В.К. Нейропсихологія: методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи студентів напрямів підготовки „Практична психологія”та „Соціальна педагогіка” / В.К.  Гаврилькевич – Хмельницький: ХНУ, 2010. – 41с.
 9. Подкоритова Л. О. Диференційна психологія: методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки „Практична психологія” / Л. О. Подкоритова – Хмельницький: ХНУ, 2010. – 48с.
 10. Подкоритова Л. О. Експериментальна психологія: методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки „Практична психологія” / Л. О. Подкоритова – Хмельницький: ХНУ, 2010. – 44с.
 11. Міхеєва Л.В. Історія педагогіки: методичні вказівки до практичних занять для студентів гуманітарно-педагогічних спеціальностей / Л.В. Міхеєва – Хмельницький: ХНУ, 2010. – 55с.
 12. Каденко О.А., Антонова З.О. Психологія сексуальності: методичні вказівки до вивчення курсу для студентів напряму підготовки „Практична психологія” / О.А. Каденко, З.О. Антонова – Хмельницький: ХНУ, 2010. -108с.
 13. Параскевич Л. Г., Руденок А.І. Вікова психологія: методичні вказівки до вивчення курсу для студентів напряму підготовки „Практична психологія” / Л. Г. Параскевич, А. І. Руденок – Хмельницький: ХНУ, 2010. – 60с.
 14. Кулешова О. В. Психологічні служба в системі освіти: методичні вказівки до вивчення курсу для студентів напряму підготовки „Практична психологія” / О. В. Кулешова – Хмельницький: ХНУ, 2010. -57с.
 15. Кошонько Г.А. Соціальна психологія: методичні вказівки до вивчення курсу для студентів напряму підготовки психологія” / Кошонько Г.А. – Хмельницький: ХНУ, 2010. -120с.
 16. Комар.Т.В., Антонова З.О., Ігумнова О.Б. Загальна психологія. Психологія особистості. Психологія спілкування: методичні вказівки до вивчення курсу для студентів заочної та денної форми навчання гуманітарних спеціальностей / Т.В. Комар, З.О. Антонова, О.Б. Ігумнова – Хмельницький: ХНУ, 2010. -70с.

 

Електронні видання:

 1. Гомонюк О. М. Етнопсихологія. Методичні вказівки до вивчення курсу.
 2. Левицька Т.Л. Психологія спорту. Методичні вказівки до практичних занять.
 3. Левицька Т.Л. Сучасні теорії глибинної психології. Методичні вказівки до практичних занять.
 4. Хворостовська Н. В. Основи педагогічної майстерності. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів.
 5. Томаржевська І.В. Вступ до спеціальності. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів.

Поділитися: