Гуртки

Гуртки

Всього на кафедрі 8 гуртків

 

Студентський  науковий гурток

«Академія гармонійних сімейних стосунків»

 

Керівник  – професор кафедри психології та педагогіки Потапчук Євген Михайлович

Графік роботи – 1 заняття на місяць, тривалість – 1,5 год.

Кількість – 10 студентів:

 1. Балукова Анастасія Ігорівна – студентка 4 курсу, гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;
 2. Батурко Надія Олександрівна – студентка 4 курсу, гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;
 3. Безпалько Валерія Дмитрівна – студентка 4 курсу, гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;
 4. Болух Марія Анатоліївна – студентка 4 курсу, гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;
 5. Бондар Ірина Володимирівна – студентка 4 курсу, гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;
 6. Бориско Марія Сергіївна – студентка 4 курсу, гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;
 7. Левицька Вікторія Юріївна – студентка 4 курсу, гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;
 8. Михайлов Артем Русланович – студент 4 курсу, гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;
 9. Коник Ірина Русланівна – студентка 4 курсу, гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;
 10. Слободзян Олександра Олександрівна – студентка 4 курсу, гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія».

Мета: підготовка студентської молоді до сімейного життя та виховання дітей.

Завдання:

 1. Вивчення функцій сім’ї, сімейних прав і обов’язків, сімейних ролей шлюбних партнерів, шляхів запобігання та подолання сімейних криз.
 2. Дослідження закономірностей вибору шлюбного партнера.
 3. Вивчення шлюбного потенціалу особистості та його впливу на створення гармонійного шлюбу.
 4. Розвиток відповідальності за народження та виховання здорових дітей.

 

ДОСЯГНУТІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ГУРТКА

«Академія гармонійних сімейних стосунків»

ЗА 2019-2020 рр.

Участь членів гуртка у Всеукраїнських науково-практичних конференціях:

– Балукова Анастасія – студентка 4 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія» – VІІІ-ма Всеукраїнська студентська науково-практична конференція „Професійний розвиток та становлення особистості сучасного фахівця в умовах освітнього простору” (14-15 листопада 2019 року). Тези: «Емоційна співзалежність у стосунках чоловіка і жінки як психологічна проблема».

 

Студентський  науковий гурток «Школа юного консультанта»

 

Керівники: професор кафедри психології та педагогіки Комар Таїсія Василівна, викладач Петяк Олена Віталіївна.

Графік роботи – 1 заняття на місяць, тривалість – 1,5 год.

Кількість – 9 студентів:

 1. Івко Яніна Анатоліївна – студентка 3 курсу, гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;
 2. Повстюк Олена Юріївна – студентка 3 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;
 3. Ковальова Олександра Сергіївна – студентка 3 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;
 4. Міль Вікторія Вікторівна – студентка 3 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;
 5. Погинайко Наталія Валеріївна – студентка 3 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;
 6. Данилюк Анна Петрівна – студентка 3 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;
 7. Мельник Олеся Леонідівна – студентка 3 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;
 8. Дуднік Карина Ігорівна – студентка 3 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;
 9. Бенько Вікторія Русланівна – студент 3 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія».

Мета: підвищення рівня психологічної грамотності, виховання всебічно розвиненої та соціально активної особистості, розвиток у майбутніх психологів необхідних професійних  якостей.

Завдання:

 1. Отримання досвіду пізнання самого себе, розуміння інших людей механізмів і законів, що впливають на людські стосунки;
 2. Формування психологічної грамотності та культури майбутніх психологів;
 3. Отримання первинних знань та розвиток у студентів практичних навичок щодо консультування різної категорії клієнтів;
 4. Навчання умінню керувати емоціями і почуттями;
 5. Формування навичок конструктивної, толерантної взаємодії з людьми, які потребують психологічної допомоги;
 6. Сприяння успішному професійному самовизначенню, самовдосконаленню та самореалізації особистості.

 

ДОСЯГНУТІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ГУРТКА

«Школа юного консультанта»

ЗА 2019-2020 рр.

 

Участь членів гуртка у Всеукраїнських науково-практичних конференціях:

– Повстюк Олена – студентка 3 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»; –  VІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців» (9-10 квітня 2020 року, Хмельницький). Тези: «Психологічне консультування сімейних пар на етапі розлучення».

Статті  у фахових виданнях:

Повстюк Олена – студентка 3 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»; –  «Роль діяльнісно-поведінкового компонента у процесі здоров’язбереження особистості».

Участь студентів-учасників гуртка   у I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з психології  в Хмельницькому національному університеті на кафедрі психології та педагогіки:

 • Повстюк Олена – студентка 3 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія» – І місце;
 • Міль Вікторія – студентка 3 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія» – ІІ місце;
 • Погинайко Наталя – студентка 3 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія» – ІІІ місце.

 

Студентський  науковий гурток «Шлях до успіху»

Керівник  – доцент кафедри психології та педагогіки Берегова Наталія Петрівна.

Графік роботи – 1 заняття на місяць, тривалість – 1,5 год.

Кількість – 10 студентів:

 1. Безручук Юлія – студентка 2 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;
 2. Вольська Вікторія – студентка 2 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;
 3. Киричук Неоніла – студентка 2 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;
 4. Колба Вікторія – студентка 2 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;
 5. Степанюк Ольга – студентка 2 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;
 6. Федорчук Павло – студент 2 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;
 7. Шістка Олена – студентка 2 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;
 8. Франчук Даша – студентка 2 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;
 9. Підганюк Вікторія – студентка 2 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія».
 10. Повстюк Олена – студентка 3 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія».

Мета: поглиблене вивчення теоретичних питань і проблем психології, розвиток у майбутніх психологів необхідних професійних  якостей.

Завдання:

 1. Вивчення актуальних теоретичних питань і проблем психологічної науки.
 2. Дослідження прикладних аспектів сучасної психологічної теорії та практики.
 3. Розвиток культури спілкування.
 4. Регуляція психічного стану в умовах, що пов’язані з майбутньою професійною діяльністю.
 5. Розвиток компетентності у майбутніх психологів.

 

ДОСЯГНУТІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ГУРТКА ЗА 2019-2020 рр.

«Шлях до успіху»

Участь членів гуртка у Всеукраїнських науково-практичних конференціях:

– Вольська Вікторія – студентка 2 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»:

 1. VІІІ-ма Всеукраїнська студентська науково-практична конференція „Професійний розвиток та становлення особистості сучасного фахівця в умовах освітнього простору” (14-15 листопада 2019 року, м. Хмельницький). Тези: «Особливості психологічного стресу студентів-першокурсників та способи його подолання»;
 2. Буковинський медико-фармацевтичний конгрес (7-8 квітня 2020 року, м.Чернівці). Тези: «Стрес як бар’єр професійного розвитку та самореалізації студента-першокурсника»;
 3. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні наукові дослідження: теорія, методологія, практика» (28-29 лютого 2020 року, м Київ). Тези: «Залежність рівня мотивації до самозбереження здоров’я від типу темпераменту»;

– Степанюк Ольга – студентка 2 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»:

 1. VІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «VІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців» (11-12 квітня 2019 року, м. Хмельницький). Тези: «Професійно-особистісна підготовка майбутніх психологів як психолого-педагогічна проблема»;
 2. VІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців» (9-10 квітня 2020 року, Хмельницький). Тези: «Психологічні особливості самооцінки дітей старшого дошкільного віку»;

Шістка Олена – студентка 2 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»:

 1. VІІІ-ма всеукраїнська студентська науково-практична конференція „Професійний розвиток та становлення особистості сучасного фахівця в умовах освітнього простору” (14-15 листопада 2019 року). Тези: «Психологічні особливості становлення та розвитку міжстатевих стосунків молоді в контексті збереження психофізичного здоров’я»;
 2. Буковинський медико-фармацевтичний конгрес (7-8 квітня 2020 року, м.Чернівці). Тези: «Психофізіологічні паралелі залежності студентів від здорового способу життя та його правильним веденням»;
 3. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні наукові дослідження: теорія, методологія, практика» (28-29 лютого 2020 року, м Київ). Тези: «Інтернет як позитивний інструмент впливу на мотивацію до здорового способу життя студентів».

Статті  у фахових виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах даних Index Copernicus International:

Повстюк Олена – студентка 3 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»:

 1. «Психологічні особливості професійної деформації практичних психологів», Збірник наукових праць «Теорія і практика сучасної психології»  КПУ м. Запоріжжя (2019 р.);
 2. «Психологічні аспекти використання ненормативної лексики дошкільниками», Збірник наукових праць «Теорія і практика сучасної психології» КПУ м. Запоріжжя (2020 р.);
 3. «Селфхарм» як деструктивна форма переживання стресів», Збірник наукових праць «Теорія і практика сучасної психології» КПУ м. Запоріжжя (2020 р.);

Степанюк Ольга – студентка 2 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія» –  «Експериментальне дослідження самооцінки дітей старшого дошкільного віку», Збірник наукових праць «Теорія і практика сучасної психології»  КПУ м. Запоріжжя;

 

Статті  у науково-популярних виданнях з професійної тематики:

 • Підганюк Вікторія – студентка 2 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія» – «Дослідження «прокрастинації» як психологічного  феномену», Львівська педагогічна спільнота,  науковий журнал «Український психолого-педагогічний науковий збірник».

Участь студентів-учасників гуртка   у I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з психології  в Хмельницькому національному університеті на кафедрі психології та педагогіки (2020 р):

 • Підганюк Вікторія – студентка 2 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія» – І місце;
 • Безручук Юлія – студентка 2 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія» – ІІ місце;
 • Киричук Неоніла – студентка 2 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія» – ІІІ місце;
 • Колба Вікторія – студентка 2 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія» – ІІІ місце.
 • Вольська Вікторія – студентка 2 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;
 • Степанюк Ольга – студентка 2 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;
 • Федорчук Павло – студент 2 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія».

 

Студентський  науковий гурток

«Школа інноваційно-психологічних технологій»

 

Керівник  – доцент кафедри психології та педагогіки Варгата Оксана Валеріївна.

Графік роботи – 1 заняття на місяць, тривалість – 1,5 год.

Кількість – 8 студентів:

 1. Балукова Анастасія – студентка 4 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;
 2. Васів Леся – студентка 4 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;
 3. Дацькова Ганна – студентка 4 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;
 4. Михайлов Артем – студент 4 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;
 5. Савчук Карина – студентка 4 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;
 6. Тарнавська Владислава – студентка 4 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;
 7. Тихун Карина – студентка 4 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;
 8. Хмельовська Вікторія – студентка 4 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія».

Мета: ознайомити студентів із особливостями інноваційно-психологічних технологій  та інноваційних методів у професійній діяльності майбутніх психологів.

Завдання:

 1. Ознайомити студентів з теоретико-методологічними положеннями інноваційних технологій навчання та їх провідними положеннями.
 2. Сформувати позитивне ставлення і прагнення майбутніх психологів, до творчого оволодіння новими навчальними технологіями.
 3. Навчити студентів обирати оптимальні інноваційно-психологічні технології відповідно до індивідуально-психологічних можливостей учнів, студентів та рівня їх підготовки та розробляти тренінгові заняття з використанням інноваційно-психологічних технологій.

 

ДОСЯГНУТІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ НАУКОВОГО ГУРТКА               «Школа інноваційно-психологічних технологій»

ЗА 2019-2020 рр.

 

Участь студентами четвертого курсу гуманітарно-педагогічного факультету спеціальності «Психологія» у VІІІ-й Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції „Професійний розвиток та становлення особистості сучасного фахівця в умовах освітнього простору” (14-15 листопада 2019 року).

Проведення  членами наукового гуртка студентами четвертого курсу гуманітарно-педагогічного факультету спеціальності «Психологія»                 майстер-класів:

 1. Майстер-клас «Подолання стресу публічних виступів засобами театрального мистецтва»

Провели ст. гр. ПП-16-1 Главацька Наталія, Михайлов Артем та ст. гр. ПП-16-2 Савчук Карина. Місце проведення – ауд. № 3-417.

 1. Майстер-клас «Психологічні особливості трансактного аналізу (за Е. Берном)»

Провели ст. гр. ПП-16-2 Дацькова Ганна, Тихун Карина.  Місце проведення – ауд. № 3-420.

 1. Майстер-клас «Психологічні особливості розвитку самооцінки творчої особистості»

Провели ст. гр. ПП-16-1 Балукова Анастасія та ст. гр. ПП-16-2 Васів Леся, Хмельовська Вікторія. Місце проведення – ауд. № 3-407.

 

Студентський  науковий гурток

«Родинно-сімейне виховання»

 

Керівник  – доцент кафедри психології та педагогіки Джигун Людмила Миколаївна.

Графік роботи – 1 заняття на місяць, тривалість – 1,5 год.

Кількість – 7 студентів:

 1. Главацька Наталія – студентка 4 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;
 2. Левицька Вікторія – студентка 4 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;
 3. Михайлов Артем – студентка 4 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;
 4. Балукова Анастасія – студентка 4 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;
 5. Гуцалюк Валентин – студентка 4 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;
 6. Бондар Анна – студентка 4 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;
 7. Цимбалюк Анна – студентка 4 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;

Мета: поглиблене вивчення теоретичних питань і проблем психології родинно-сімейного виховання, адаптація родин  особливо в умовах карантину.

Завдання:

 1. Вивчення актуальних теоретичних питань і проблем психологічної науки.
 2. Дослідження прикладних аспектів сучасної психологічної теорії та практики.
 3. Розвиток культури спілкування у родинах.
 4. Регуляція психічного стану у родинах.
 5. Розвиток компетентності у майбутніх психологів, які працюють з родинами.
 6. Залучення батьків до роботи зі студентами.

 

ДОСЯГНУТІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ГУРТКА ЗА 2019-2020 рр.

«Родинно-сімейне виховання»

 

Участь членів гуртка у Всеукраїнських науково-практичних конференціях:

– Левицька  Вікторія, Главацька Наталія  – студентки 4 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія» – VІІІ-ма Всеукраїнська студентська науково-практична конференція „Професійний розвиток та становлення особистості сучасного фахівця в умовах освітнього простору” (14-15 листопада 2019 року). Тези: «Спілкування як основний вид діяльності людини»;

– Левицька  Вікторія  – студентка 4 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія» –  VІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців» (9-10 квітня 2020 року, Хмельницький). Сертифікат учасника.

Підготовка інформації  на сайт університету :

Балукова Анастасія, Главацька Наталія  – студентка 4 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія» –  «Гурток як форма соціалізації особистості студента»;

 – Михайлов Артем, Левицька Вікторія  – студенти 4 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія» – «Адаптація до режиму  під час карантину у родинах».

Участь студентів-учасників гуртка   у I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з психології  в Хмельницькому національному університеті на кафедрі психології та педагогіки:

 • Левицька Вікторія – студентка 4 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія» – І місце;
 • Главацька Наталія  – студентка 4 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія» – ІІІ місце;
 • Балукова Анастасія  – студентка 4 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія» – ІІІ місце.

 

Студентський  науковий гурток

«Майстерня успішної карєри»

Керівники  – доценти кафедри психології та педагогіки: Сургунд Наталія Анатоліївна, Кулешова Олена Віталіївна, Міхеєва Людмила Василівна.

Графік роботи – 1 заняття на місяць, тривалість – 1,5 год.

Кількість – 8 студентів:

 1. Буртна Настя студентка 1 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;
 2. Синчишина Віка студентка 1 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;
 3. Слободянюк Мар’яна студентка 1 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;
 4. Добровольська Віталіна студентка 1 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;
 5. Захарченко Альона студентка 1 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;
 6. Цебень Ліза студентка 1 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;
 7. Шеремента Аліна студентка 1 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;
 8. Хоптяна Олександра студентка 1 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія».

Мета: сформувати уявлення про психолого-педагогічні фактори особистісного та професійного успіху та умови побудови успішної кар’єри.

Завдання:

 1. Вивчення психологічних закономірностей професійного самоактуалізації особистості як основи успішної кар’єри фахівця.
 2. Поглиблене вивчення студентами теоретико-методологічних основ розуміння процесу особистісного та професійного розвитку особистості.

Формування навичок-науково-дослідної роботи у майбутніх психологів.

 1. Визначення структури та чинників професійної успішності та умов її формування.
 2. Вивчення методик професійно-психологічної діагностики та технології їх застосування.

 

Студентський  науковий гурток

 «Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами»

Керівник  – доцент кафедри психології та педагогіки Руденок Алла Іванівна.

Графік роботи – 1 заняття на місяць, тривалість – 1,5 год.

Кількість – 7 студентів:

 1. Дацькова Аліна – студентка 4 курсу, гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;

2. Тихун Карина – студентка 4 курсу, гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;

3. Максимчук Катерина – студентка 4 курсу, гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;

4. Михайлов Артем – студент 4 курсу, гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;

5. Гуляк Ірина – студентка 4 курсу, гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;

6. Хмельовська Ірина – студентка 4 курсу, гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;

7. Васів Олеся – студентка 4 курсу, гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія».

Мета: поповнення, розширення і уточнення знань щодо організації психолого-педагогічної роботи з дітьми, які мають порушення психофізичного розвитку.

Завдання:

 1. Розглянути особливості порушень розвитку у дітей з ООП.
 2. Визначити пріоритетні напрями психолого-педагогічної підтримки дітей з ООП.
 3. Оволодіти компетенціями щодо здійснення кваліфікованого психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами, надання їм корекційно-розвивальних послуг.

 

ДОСЯГНУТІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ГУРТКА ЗА 2019-2020 рр.

«Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами»

 

Участь членів гуртка у  міжнародних конференціях, Всеукраїнських науково-практичних конференціях та публікація матеріалів конференції:

 1. Тручок Н.І. студентка 2 курсу магістратури гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія».

АВА терапія – поведінкове втручання в дошкільному віці дітей 3-7 років в організації «АГАПЕ» // Сучасна педагогіка та психологія: методологія, теорія і практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 4-5 жовтня 2019р. – К.: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2019. – с.137-140

 1. Довгань О.О. студентка 2 курсу магістратури гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія».

Стан мовленнєвої сфери у дітей з розладами аутичного спектру // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Психологія та педагогіка: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування».  – Львів (25-26 жовтня 2019 р.). –  2019. с.44-46.

Статті  у науково-популярних журналах:

 1. Довгань О.О. студентка 2 курсу магістратури гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія».

Довгань О.О. Проблема соціалізації осіб з аутичним спектром // Людина. Суспільство. Держава: науково-популярний журнал. Періодичне видання. – №3, 2019. с.73-75

 1. Тручок Н.І. студентка 2 курсу магістратури гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія».

Тручок Н.І. Інклюзивне навчання як напрям реформування системи освіти // Людина. Суспільство. Держава.: науково-популярний журнал. Періодичне видання. – №3, 2019. с.87-89

Участь студентів-учасників гуртка у I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з психології  в Хмельницькому національному університеті на кафедрі психології та педагогіки:

 • Тихун Карина – студентка 4 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія» – ІІ місце.

Написання дипломних робіт:

Тручок Н.І. Прикладний аналіз поведінки як засіб соціалізації дітей з розладами аутичного спектру. Наук. керівник: Руденок А.І.

Довгань О.О. Особливості розвитку мовлення у дітей молодшого шкільного віку з розладами  спектру аутизму. Наук. керівник: Руденок А.І.

 

Студентський  науковий гурток «Психологічна майстерня»

Керівники  – доценти кафедри психології та педагогіки: Антонова Зінаїда Олександрівна, Левицька Тетяна Ленідівна, Ханецька Наталія Вікторівна.

Графік роботи – 1 заняття на місяць, тривалість – 1,5 год.

Кількість – 12 студентів:

 1. Шеремета Сергій – студентка 5 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;
 2. Повстюк Олена – студентка 3 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;
 3. Васів Леся – студентка 3 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;
 4. Дацькова Галина – студентка 3 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;
 5. Максимчук Катерина – студентка 4 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;
 6. Михайлов Артем – студент 4 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;
 7. Апухтіна Вікторія – студентка 2 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;
 8. Ястремська Олена – студентка 2 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;
 9. Шістка Вікторія – студентка 2 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;
 10. Фролова Аліна – студентка 2 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;
 11. Підганюк Вікторія – студентка 2 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;
 12. Мельник Олеся – студентка 3 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія»;

Мета: поглиблене вивчення теоретичних питань і відпрацювання практичних навичок психотерапевтичного консультування, розвиток у майбутніх психологів необхідних професійних якостей.

Завдання:

 1. Формування особистості фахівця, здатного вирішувати професійні завдання в умовах психотерапевтичної практики.
 2. Формування практичних навичок у наданні психотерапевтичної допомоги.
 3. Аналіз та прояснення психічних явищ, ідентифікація психологічних проблем та шляхи їх розв’язання.
 4. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань.
 5. Складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, забезпечувати ефективність власних дій.

 

ДОСЯГНУТІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ГУРТКА ЗА 2019-2020 рр.

«Психологічна майстерня»

Участь членів гуртка у Міжнародній науково-практичних конференції:

 • Шеремета Сергій – студент 5 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія».

Х Міжнародна дистанційна науково-практична конференція з позитивної психотерапії «Позитивна психотерапія в крос-культурному світі: реальність, задачі, можливості». Тези: «Використання модифікованого процес-аналізу в умовах роботи в державній установі «Центр пробації».

Участь членів гуртка в адаптаційних тренінгах для перших курсів ХНУ:

Повстюк Олена – студентка 3 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія».

– Мельник Олеся – студентка 3 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія».

Участь членів гуртка в безкоштовних консультаціях студентам ХНУ в ресурсно-інформаційному консультативному центрі:

Шеремета Сергій – студент 5 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія».

– Максимчук Катерина – студентка 4 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія».

– Повстюк Олена – студентка 3 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія».

Участь членів гуртка в розробці відео-рекомендацій адаптації до нових умов під час пандемії та дистанційного навчання:

 • Балукова Анастасія – студентка 4 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія».

«Як зберегти сімейні стосунки під час карантину»

– Михайлов Артем – студент 4 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія».

«Вплив ЗМІ на сприйняття інформації під час пандемії»

Участь членів гуртка в розробці відео-презентацій профорієнтаційного спрямування

 • Максимчук Катерина – студентка 4 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія». Профорієнтаційний ролик про спеціальність психологія.

Участь членів гуртка у відпрацюванні навичок презентації себе як майбутніх спеціалістів – психологів (у вигляді відео-презентацій, постів у соціальних мережах та психологічної просвіти населенню):

Васів Леся – студентка 4 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія».

– Бондар Ірина – студентка 4 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія».

– Тихун Карина – студентка 4 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія».

– Хмельовська Вікторія – студентка 4 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія».

Участь членів гуртка у відпрацюванні навички проведення тренінгів з елементами коучингу, символдрами і з позитивної психотерапії у професійному колі студентства:

 • Апухтіна Вікторія – студентка 2 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія».
 • Ястремська Олена – студентка 2 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія».
 • Шістка Олена – студентка 2 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія».
 • Фролова Аліна – студентка 2 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія».
 • Підганюк – студентка 2 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія».
 • Мельник Олеся – студентка 3 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Психологія».

Поділитися: