Гуртки

Гуртки

Валеологічний гурток

Керівник гуртка: професор, кандидат медичних наук Кабашнюк Віталій Олександрович.

Кількість учасників гуртка – 13 студентів.

         Мета:

* Більш поглиблене вивчення дисципліни.

* Прищеплення навичок самостійної наукової роботи.

 

Гурток “Етика і психологія сімейного життя”

Керівник гуртка: доцент, кандидат психологічних наук Кошонько Галина Аполлінаріївна.

Кількість учасників гуртка:30 осіб.

Гурток працює з 2006 року. План роботи наукового гуртка і напрямки його наукових досліджень розробляються відповідно до науково-дослідної тематики кафедри.

Завдання наукового студентського гуртка:

  • поглиблене вивченнястудентами учбового матеріалу;

  • отримання навичок науково-дослідної роботи;

  • пошук та залучення обдарованих студентів до науково-дослідної діяльності.

Вказані завдання члени наукового студентського гуртка виконують шляхом:

  • регулярного проведення засідань гуртка у формі обговорення наукових доповідей, реферативних повідомлень тощо;

  • участі у наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах та інших заходах.

 

Психологічний гурток «Шлях до успіху».

Керівник  – Берегова Н. П.

Мета:

поглиблене вивчення теоретичних питань і проблем психології, розвиток у майбутніх психологів необхідних професійних  якостей.

Завдання:

Вивчення актуальних теоретичних питань і проблем психологічної науки.

Дослідження прикладних аспектів сучасної психологічної теорії та практики.

Розвиток культури спілкування.

Регуляція психічного стану в умовах, що пов’язані з майбутньою професійною діяльністю.

Розвиток компетентності у майбутніх психологів.

Кількість: 12 студентів.

Графік роботи – 3 заняття на місяць

 

Гурток «Абетка для молодих батьків-студентів»

Керівник – Руденок А.І.

Мета :

підвищення рівня освіченості молодих батьків при вихованні та розвитку дітей.

Завдання:

знайомлення з психологічними та фізіологічними особливостями розвитку дітей від народження;

ознайомлення з розвиваючими та навчаючими програмами для дітей, визначення переваг та недоліків раннього розвитку дітей,

виготовлення наочного матеріалу для розвиваючих ігор, обмін дидактичним матеріалом для розвитку дітей раннього віку.

набуття навичок застосування методик раннього розвитку дітей,

навчити доцільно підбирати та коректно проводити розвиваючі заняття з дітьми різного віку.

 Кількість членів гуртка – 12-15 студентів

Місце проведення : ауд № 417

Час проведення: раз на місяць (остання середа місяця з 17 до 19 години).

Поділитися: